Privacy
 
SVServicecenter respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om evt. informatieverstrekking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cookies:
In sommige toepassingen kunnen cookies verwerkt worden. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat naar de harde schijf van een gebruiker wordt geschreven. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Als de gebruiker de browser sluit, wordt de cookie verwijderd.
De reden waarom wij cookies gebruiken is om de gebruikers tijd te besparen. Indien de gebruiker en/of het lid zijn browser zo instelt dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van de site.

 
Welke informatie verzamelen we?
SVSerivcecenter verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres. etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. SVServicecenter noteert en bewaart informatie zoals tijdstip, browser type, browser taal en IP adres van elke bezoeker. Die informatie wordt gebruikt om onze records te controleren en om gebruikers meer relevante diensten te leveren. Zo zou SVServicecenter bijvoorbeeld uw IP adres of uw browsertype kunnen gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de site.
 
E-mail en adresgegevens:
Wij verzamelen alleen adresgegevens en e-mailadressen van individuele bezoekers als zij ons een e-mail bericht sturen of een e-mail formulier invullen (bijvoorbeeld voor een offerte aanvraag). Deze gegevens worden door ons alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker deze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen deze gegevens worden toegevoegd aan een mailing lijst. Dit gebeurt echter alleen als de bezoeker hier zelf om heeft verzocht. In dit geval worden deze gegevens door ons ook gebruikt om rechtstreeks contact te zoeken met deze bezoekers over nieuwe publicaties, acties e.d. De bezoekers kunnen zich op elk gewenst moment van deze mailing lijst laten verwijderen.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

We zullen uw gegevens soms gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, laat het even weten via een e-mail.

SVServicecenter stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden. SVServicecenter conformeert zich aan actuele richtlijnen van overheid en relevante organisaties die zich toeleggen op de borging van privacy.

Verstrekking van informatie aan derden:
Wij verstrekken GEEN persoonlijke informatie aan een derde partij zonder de EXPLICIETE TOESTEMMING van de individuele bezoeker, die PER GEVAL hier altijd over wordt geinformeerd. Wij garanderen dat persoonlijke informatie in geen enkel ander geval wordt verstrekt aan andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten behalve wanneer u hiervoor expliciet toestemming heeft verleend.

Het verwijderen van gegevens:
Wij zullen erop toezien dat persoonlijke gegevens van onze systemen worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn, behalve in het geval van archivering.

Veiligheid:
Wij maken altijd gebruik van standaard versleutelingtechnologieën als er gegevens van bezoekers naar en van de webserver worden verzonden.  Wij hebben zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de website zijn verzameld.

Naleving van dit privacy reglement:
Als u van mening bent dat wij ons privacy reglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, wordt u verzocht om contact op te nemen met de Stichting Arbozorg Branches, afdeling Klachtencommissie, Postbus 636, 3700AP Zeist. telefoon 030 711 57 13
 
 
Disclaimer | Privacyreglementen | Copyright | Algemene Voorwaarden

 

SVS-Studieklas op het web
Studieklas op het web is erop gericht om werknemers tijdens verzuim niet stil te laten staan. Verzuim wordt geen verloren tijd, maar een investering in de toekomst.

SVS-Studieklas op het web
 
SVS-Bedrijfsarts op het web
Bespreek het dossier van uw zieke werknemer online met de bedrijfsarts. Ook voor verzuimconsulten en spoedoproepen voor werknemers.

SVS-Bedrijfsarts op het web