Disclaimer

 
De site van SVServicecenter bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en regelmatig wordt onderhouden. Desondanks kan SVServicecenter geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. SVServicecenter aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze site. SVServicecenter aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor (de inhoud van) websites van derden waarnaar wordt verwezen.
 
 
 
Disclaimer | Privacyreglementen | Copyright | Algemene Voorwaarden
 

SVS-Studieklas op het web
Studieklas op het web is erop gericht om werknemers tijdens verzuim niet stil te laten staan. Verzuim wordt geen verloren tijd, maar een investering in de toekomst.

SVS-Studieklas op het web
 
SVS-Bedrijfsarts op het web
Bespreek het dossier van uw zieke werknemer online met de bedrijfsarts. Ook voor verzuimconsulten en spoedoproepen voor werknemers.

SVS-Bedrijfsarts op het web